Priatelia, športovci, rodičia

 

Sme tu od roku 2019 a možno nás už poznáte. Pre tých, ktorí o nás ešte nepočuli, nasleduje krátky súhrn:

Našou cieľovou skupinou sú hlavne deti a mládež z obce Hrhov a to v oblasti športu. Snažíme sa vytvoriť podmienky pre to, aby naši členovia nemuseli sedieť doma pred telkou alebo počítačom, ale mali možnosť športovať. A práve tu prichádza do obrazu naše malé občianske združnie. Medzi naše hlavné patrí

 • organizovanie cyklistických pretekov Hrhovský divočák,
 • cyklokrúžku,
 • športové sprievodné programi na iných podujatiach v Hrhove,
 • letný cyklotábor,
 • plánovanie a výstava nových turistických chodníkov v okolí Hrhova,
 • tvorba turistickej mapy okolia.

V radoch klubu sa môžeme pýšiť aj stolnotenisovým oddielom STO Hrhov.

Svoju činnosť by sme radi rozšírili o ďalšie aktivity a športy. K tomu nám určite pomôže každý cent, ktorý sa nám podarí zýskať aj práve touto formou malého zlomku z daní.

Ak sa Vám páči to, čo robíme, podporte nás 2% (3%) z Vašich daní. Pomôže nám robiť veci kvalitnejšie a zvýšiť úroveň organizovaných podujatí. Ak ste nám ako dobrovoľník vypomáhali, kontaktujte nás, vystavíme potvrdenie o Vašej dobrovoľníckej činnosti.

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

 1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
  – 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  – 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje napíšte do Vyhlásenia (Ktoré si stiahnete z tejto stránkyspolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Alebo si stiahnite TU predvyplnené.
 5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 % (3 %) , zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) novinka od roku 2016.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
 7. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 8. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v náš prospech.

 

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY – SZČO

 1. Vypočítajte si:
  — 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  — 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické (typ A) osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  – IČO: 52192547 (vypisuje sa sprava)
  – Právna forma:občianske združenie
  – Obchodné meno/názov: Eleventum, o.z.
  – Ulica: Hrhov
  – Číslo:270
  – PSČ: 049 44
  – Obec: Hrhov
 3. Ak nám chcete oznámiť , že ste nám poukázali Vaše 2 % (3 %) zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) novinka od roku 2016.
  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliskaa v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. P O Z O R:
  — Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane .

— Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 2. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  – IČO: 52192547(vypisuje sa sprava)
  – Právna forma: občianske združenie
  – Obchodné meno/názov: Eleventum, o.z.
  – Ulica: Hrhov
  – Číslo: 270
  – PSČ: 049 44
  – Obec: Hrhov
 3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 4. Ak súhlasíte zo zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas zo zaslaním údajov – novinka od roku 2016.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad(zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:
— Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
— Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

 

Okrem vyššie uvedeného hľadáme partnerov, dobrovoľníkov na nami organizované športové podujatia. Radi Vás privítame v našej komunite a ponúkneme reklamný priestor na našich podujatiach, webe, sociálnych, sieťach, plagátoch. 

Ak Vás to neoslovilo, ale napriek tomu s nami sympatizujete a radi by ste podporili rozvoj športu, prácu organizačného tímu či nás podporili v činnostiach s dobrovoľníkmi a deťmi, máte možnosť venovať finančný príspevok na účet, alebo materiálny dar, ktorý vieme použiť pri organizovaní podujatí.

Fio banka 

IBAN: SK77 8330 0000 0021 0161 2929
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Okrem toho radi privítame počas organizovaných podujatí pred / počas / po - pomocnú ruku dobrovoľníkov. Staň sa aj ty právoplatným a plnohodnotným členom tímu.

Ak ťa vyššie napísané riadky oslovili, neváhaj nás kontaktovať.

info@eleventum.sk
Loránt Tóth 0910 191 270

Každý príspevok a pomoc nám pomôže skvalitniť našu prácu, posunúť nás v pred a v konečnom dôsledku zvýšiť tvoj dobrý pocit na našich podujatiach.

Ďakujeme.