Niečo málo o tom kto sme a čo robíme

Budjeme spoločenstvo prostredníctvom športových zážitkov, so zreteľou na toleranciu a fair play.
Vzdelávame prostredníctvom aktivít v oblastiach telesnej výchovy a ekológie.
Smažíme sa o
spokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti športu, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú zdatnosť, športovú výkonnosť a duševnú pohodu.
Pôsobíme v oblasti ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie a viesť verejnosť k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie.
Vykonávame verejnoprospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok na turistiku (navrhovanie, budovanie a údržba turistických trás a informačných prvkov, atď.).
usilovne pracujeme na rozvoji multikulturálnych vzťahov v pohraničnej oblasti, v ktorej samotné združenie pôsobí.
Organizujeme viacjazyčné podujatia podporujúce vyššie spomenuté body poslania združenia.

Náš tím

Loránt Tóth

Predseda občianskeho združenia

Tamás Tegdes

Podpredseda občianskeho združenia

Eva Tóth Župčanová

Revízna komisia

Členovia