Túra Slavošovský tunel / Túra a Nagyszlabosi tunelhez

HU: Októberben sem lustálkodunk, ezért beterveztünk egy barlang ismertető túrát.

A célpont Domica-Baradla barlang. 

A 25.5 km kiterjedésű Domica-Baradla barlangrendszer egyik túraútvonala az öt órás Hosszútúra. Amelyik az aggteleki bejárattól indulva Jósvafőig teljes hosszában bejárható. A 6,65 km hosszú főág, amelyhez további kétórás kitérő kapcsolható a Retek-ág. Állandóan vizes járataiban soha el nem felejthető élményeket szerezhetünk.
 
 
Találkozó:
A nagy buszmegáló.
Indulás:
még pontosítva lesz

BELÉPŐ:
Eleventum tag - 3,00 € (uti költség)
Mindenki más - 6,00 €

SK: Ani v októbri nechceme sedieť pred gaučom, preto sme si naplánovali návštevu jaskne.

Cieľom je jaskyňa Domica-Baradla. 

5 hodinová dlhá túra, patriaca k 25,5 km dlhej sústave jaskýň Domica-Baralda. Ktorá je celá priechodná od vchodu Agtelek až po Josvafő. Túto túru je možné rozšíriť o ďalšiu 2 hodinovú túru do menej prístupnej časti ramena - Retek, ktorá vo vás zanechá nezabudnuteľné zážitky.
 
 
Stretko:
Veľká autobusová zastávka.
Odchod:
ešte sa upresní

VSTUPNÉ:
Člen Eleventumu - 3,00 € (cestovné náklady)
Nečlenovia - 6,00 €